Youth Turn is een onderneming die zich specialiseert in het begeleiden van jongeren én volwassenen met enige vorm van gedragsproblemen en/of andere soort problematiek. Youth Turn werkt (sub)cultureel-sensitief wat ervoor zorgt dat we niemand uit hoeven te sluiten van passende zorg/hulpverlening. De professionals die opereren vanuit Youth Turn zijn vooral erg bekend met de straatcultuur waardoor we een goede aansluiting hebben bij een doelgroep die vaak tussen wal en schip valt. Ervaringsdeskundigheid binnen ons team is onze kracht die Youth Turn bijzonder maakt. We hebben een goede aansluiting met de doelgroep waar wij oplossingsgericht te werk gaan en de doelgroep aan het woord laten komen ten behoeve van eigen ontwikkeling. Niet alleen de hulpvrager staat centraal, we betrekken het hele netwerk met de visie dat hulpvrager én zijn/haar netwerk aan het einde van het traject goed in zijn kracht staat.

Wij zijn onafhankelijk

Wij vallen niet onder een bepaalde jeugdzorgorganisatie en werken vanuit eigen expertise en opgedane kennis. Onze begeleiding betreft altijd maatwerk en is volledig afgestemd op de hulpvraag, de hulpvrager en zijn of haar omgeving. Wij houden niet vast aan bepaalde methodieken of richtlijnen, maar passen toe wat nodig is bij de desbetreffende persoon.

Wij geloven in eigen kracht

Geloof in eigen kunnen en capaciteit staat bij ons centraal. Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn daden en successen. Uitgaan van de eigen kracht ligt dan ook ten grondslag aan onze aanpak en wordt gestimuleerd vanuit de begeleiding. Wij helpen jongeren hun eigen mening te vormen, talenten te ontplooien en competenties te ontwikkelen. Niet alleen ouders en verzorgers spelen daarin een belangrijke rol, maar ook het sociale netwerk daaromheen. Deze integrale benadering bevordert preventie van de problematiek.

Luisteren vormt de basis

Goed luisteren, doorvragen en analyseren is ons vak. We doen er alles aan om het probleem goed boven tafel te krijgen. Belangrijk vinden we dat de stem van de jongere zelf helder naar voren komt en gehoord wordt door ouders en omgeving. En vice versa. We stimuleren het om elkaars mening te horen en naar elkaar te luisteren.

Helder traject

Met elke hulpvraag kan er bij ons worden aangeklopt. Hoe groot of klein de problemen ook zijn. Onze hulp strekt zich uit van een enkel advies tot een uitgebreid begeleidingstraject en wordt altijd afgestemd op de behoefte. Daarbij krijgt iedereen helderheid over de mogelijke richtingen en is er alle ruimte om zelf keuzes af te wegen. Door onze onafhankelijke positie bieden we een breed spectrum aan coachings- en behandelmogelijkheden waarbinnen de hulpvrager zelf zijn weg kan en mag bepalen.

Gedragsproblemen bij jongeren

In de opgroeiende leeftijd kunnen problemen een puber aardig in de weg staan. Soms zijn die zo ernstig dat professionele hulp gewenst is.

Praktische zaken

Deskundige begeleiding

Het inschakelen van deskundige begeleiding voor het aanpakken van dergelijke problemen vergt expertise die Youth Turn kan leveren.

Wij vinden het belangrijk dat daarbij oplossingen worden geboden voor de lange termijn. Een goede ontwikkeling en ontplooiing van de jongere heeft immers een positieve invloed op zowel zijn directe omgeving als de samenleving.

Onze aanpak

Wie zijn wij?

In onze aanpak draait het allemaal om wederzijds respect, begrip en de juiste klik met elkaar. Onze begeleiding is daarom altijd maatwerk.

Ons team bestaat uit jonge gedreven zorgprofessionals met jarenlange kennis en ervaring binnen het jongerenwerk en de specialistische jeugdhulpverlening. Met Youth Turn vormen we de schakel tussen de jonge hulpvrager en de professionals in ons bestand. We begeleiden het hele hulptraject en kunnen ook de administratieve afhandeling voor onze rekening nemen.

Over Youth Turn

Onze coaching gaat een stapje verder en betrekt het hele gezin!