Begeleiding voor volwassenen (WMO-begeleiding)

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend zelfstandig te kunnen leven en werken. Sommige mensen hebben door uiteenlopende oorzaken extra begeleiding nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan om psychische problemen of andere uitdagingen in het leven. Met individuele begeleiding op maat in lijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) biedt Youth Turn hulp aan deze groep.

Neem contact op

Wat is WMO-begeleiding?

WMO-begeleiding is een vorm van ondersteuning die is ontworpen om mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. Deze begeleiding kan bestaan uit hulp bij het organiseren van het dagelijks leven, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het onderhouden van sociale contacten en het omgaan met instanties. Het doel van WMO-begeleiding is om mensen in staat te stellen om zo volledig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij, ondanks eventuele fysieke, mentale of emotionele problematiek.

Youth turn coaching op school

Onze aanpak

De aanpak van Youth Turn bij WMO-begeleiding is volledig afgestemd op de unieke behoeften van de hulpvrager. We geloven niet in een one-size-fits-all aanpak, maar zorgen juist dat het zorgproces aansluit op de mogelijkheden en uitdagingen van de hulpvrager. Youth Turn ondersteunt hulpvragers dicht bij hun eigen thuissituatie en leefomgeving en stimuleert participatie door zelfinzicht en zelfmanagement te bevorderen. De aanpak is herstelgericht en gericht op het vergroten van de eigen kracht en mogelijkheden van hulpvragers. We maken optimaal gebruik van empowerment en positieve psychologie.

Meer over Youth Turn

youth turn aanmelden ambulante jeugdhulp

De juiste matching

Vanuit onze ervaring met begeleiding hebben we opgemerkt dat er in Nederland sprake is van een matching-probleem tussen hulpverleners en hulpvragers, waarbij hulpvragers gekoppeld worden aan hulpverleners waar ze geen connectie mee hebben. Youth Turn streeft ernaar dit matching-probleem op te lossen. Door de hulpvrager te koppelen aan een hulpverlener die de belevingswereld van de hulpvrager begrijpt wordt de effectiviteit van de zorg verbeterd. Youth Turn werkt altijd (sub)cultuursensitief. Dat houdt in dat we rekening houden met de (sub)culturele achtergrond van de hulpvrager en onze zorg daarop afstemmen. Door onze kennis van de straatcultuur weten we door te dringen tot hulpvragers die anders moeilijk te bereiken zouden zijn.

hulpverlening voor jeugd youth turn, bijvoorbeeld individuele dagbesteding, jeugdzorg leiden

Onze dienstverlening

Youth Turn biedt een breed pakket aan diensten om een hulpvrager te ondersteunen. Door onze flexibele houding kunnen we onze begeleiding altijd op maat aanbieden. Hierbij besteden we extra aandacht aan de wensen van de hulpvrager. Waar nodig helpen we bij het vinden van de juiste hulpverleners, en samen creëren we een integrale aanpak om de hulpvrager zo goed mogelijk te ondersteunen. Een volwassen hulpvrager kan bij ons terecht voor begeleiding bij onder andere de volgende problemen en uitdagingen:

  • Autisme
  • Depressie
  • PTSS
  • Angststoornissen
  • Somatoforme stoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Dementie
ambulante jeugdhulp youth turn

Ons proces

Als een hulpvrager zich aanmeldt of wordt aangemeld bij Youth Turn plannen we eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maakt de hulpvrager kennis met Youth Turn en de begeleidingsmethode. Samen met de hulpvrager bespreken we de behoeften en verwachtingen van de hulpvrager.

Op basis van dit intakegesprek matchen we de hulpvrager met een hulpverlener die past bij de specifieke vraag en situatie. Door ons brede en gevarieerde bestand hulpverleners vinden we altijd een geschikte hulpverlener. In een ‘klikgesprek’ maken de hulpverlener en hulpvrager kennis met elkaar om te bevestigen dat er een wederzijdse klik is. Als die klik er is, kan de begeleiding van start gaan. We investeren veel tijd in het matchmakingproces omdat we ervan overtuigd zijn dat de hulpverlening niet optimaal tot zijn recht komt zonder goede klik.

hulpverlening voor volwassenen (wmo) youth turn

Contact

Heeft u vragen over onze hulpverlening, of interesse in begeleiding door Youth Turn? Neem dan contact met ons op of plan een terugbelafspraak.

Contact

Kunnen wij je helpen?

Onze coaching gaat een stapje verder en betrekt het hele gezin!

Contact opnemen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

Aanmelden