Ambulante jeugdhulp

Youth Turn gelooft in de eigen kracht van jongeren. Onze ambulante jeugdhulp is er dan ook op gericht jongeren te helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te kunnen deelnemen aan de maatschappij. We helpen jongeren bij het opstellen van realistische doelen en ondersteunen het behalen van die doelen. Met oog voor de hulpvrager, kennis van de straatcultuur, een flexibele opstelling en een (sub-)cultuursensitieve aanpak zorgt Youth Turn voor ambulante jeugdhulp met impact.

Neem contact op

hulpverlening voor volwassenen (wmo) youth turn

Wanneer Youth Turn?

Youth Turn kan jongeren bij de volgende uitdagingen ondersteunen met begeleiding:

 • Gedragsproblemen
 • Problemen op school of werk
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • ADHD
 • ODD
 • ADD
 • Hechtingsproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking
 • Zelfredzaamheid vergroten
 • Terugplaatsing realiseren na uithuisplaatsing
 • Voorkomen van uithuisplaatsing

Neem contact op

ambulante jeugdhulp youth turn

Wat is ambulante jeugdhulp?

Ambulante jeugdhulp is een vorm van hulpverlening waarbij de ondersteuning plaatsvindt in de eigen omgeving of in ieder geval zo dichtbij mogelijk. Dit kan thuis zijn, op school, of in een andere omgeving waar de jongere zich het meest comfortabel voelt. Door de begeleiding plaats te laten vinden op een vertrouwde plek is een jongere meer op zijn of haar gemak en krijgen we meer inzicht in de unieke uitdagingen van de hulpvrager. Zo kunnen we oplossingen bieden die zijn afgestemd op de situatie en behoeften van de jongere. We ondersteunen de jongere in zijn problematiek en proberen een vertaalslag te maken van zijn moeilijk verstaanbare gedrag. Dit doen we door samen met jongeren doelen te stellen en de jongere te ondersteunen bij het behalen van zijn doelen. Dit kan op alle leefgebieden plaatsvinden.

hulpverlening voor jeugd youth turn, bijvoorbeeld individuele dagbesteding, jeugdzorg leiden

Onze aanpak

Youth Turn gaat altijd uit van de kracht van mensen. De hulpvrager speelt daarom ook altijd een actieve rol in het zorgtraject. De jongere heeft zelf regie over het zorgproces en neemt zo deel aan zijn eigen groei en ontwikkeling. Ons doel is om de kwaliteit van leven en participatie van de hulpvrager te bevorderen, zodat hij of zij zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. We betrekken altijd het hele systeem bij de begeleiding. Zo zorgen we ervoor dat op den duur het systeem een goed vangnet wordt voor de hulpvrager en er geen specialistische hulp meer nodig is.

Meer over Youth Turn

Youth turn coaching op school

Flexibel en op maat

Elk persoon is uniek en heeft daarmee ook unieke uitdagingen. Geen twee hulpvragers zijn precies hetzelfde. Juist daarom is de flexibele houding van Youth Turn zo belangrijk: We passen ons aan de behoeften, omstandigheden en het tempo van de jongere aan en werken samen om een plan op te stellen voor jeugdzorg die echt bij hem of haar past. Door jongeren geen standaardbehandeling te laten ondergaan maar juist een maatwerkoplossing te bieden faciliteert Youth Turn betere resultaten en kunnen we beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

 

Matching

Succesvolle hulpverlening begint met de juiste match tussen hulpvrager en hulpverlener. Daarom besteden we aandacht aan het zorgvuldig matchen van onze hulpvragers met onze hulpverleners. Dit proces wordt gedreven door de behoeften en voorkeuren van de jongere en de expertise en persoonlijkheid van de hulpverlener. De juiste match kan het verschil maken in hoe een jongere de hulpverlening ervaart. We streven ernaar om sterke, positieve relaties te creëren die een sterk fundament vormen voor effectieve hulp.

hulpverlening voor volwassenen (wmo) youth turn

(Sub)cultuursensitieve aanpak

Om effectieve jeugdhulp te realiseren is het belangrijk om de belevingswereld van de hulpvrager te begrijpen. Youth Turn werkt daarom altijd cultuursensitief en subcultuursensitief. Dat houdt in dat we stilstaan bij de achtergrond van de jongeren waar we mee werken. Door onze kennis van de straatcultuur en onze inzet een connectie te maken weten we tot de hulpvrager door te dringen.

 

Ons proces

Wanneer een jongere uit Leiden of een andere plaats in de Randstad zich aanmeldt bij Youth Turn of wordt aangemeld, beginnen we met een intakegesprek. Dit gesprek biedt de gelegenheid kennis met elkaar te maken en de situatie en uitdagingen van de hulpvrager te bespreken.

We gebruiken de informatie uit dit gesprek om de jongere te matchen met een van onze hulpverleners. Met deze hulpverlener is er een gesprek om er zeker van te zijn dat er een klik is tussen hulpvrager en hulpverlener. Vervolgens kan de begeleiding van start gaan.

youth turn aanmelden ambulante jeugdhulp

Contact

Wil je meer weten over hoe we bij Youth Turn te werk gaan, of ben je geïnteresseerd in  jeugdzorg in Leiden of de Randstad? Neem dan contact op met Youth Turn. We kijken ernaar uit om van je te horen.

Contact

Kunnen wij je helpen?

Onze coaching gaat een stapje verder en betrekt het hele gezin!

Contact opnemen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

Aanmelden