Individuele dagbesteding

Het kan voor een jong persoon moeilijk zijn een plek voor zichzelf te vinden in de samenleving. Dit wordt nog moeilijker als de jongere wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals problemen thuis, fysieke of mentale problemen of gedragsproblematiek. Als jeugdzorg zoals ambulante jeugdhulp dan niet voldoende is, biedt individuele dagbesteding uitkomst: de hulpvrager leert een op een met de hulpverlener om te gaan met zijn uitdagingen en krijgt de handvatten aangereikt om door te groeien.

Neem contact op

hulpverlening voor jeugd youth turn, bijvoorbeeld individuele dagbesteding, jeugdzorg leiden

Wat is individuele dagbesteding?

Individuele dagbesteding is een vorm van begeleiding in jeugdzorg waarbij een hulpvrager één-op-één met een hulpverlener werkt aan persoonlijke groei en het overkomen van zijn of haar uitdagingen. Het is een intensieve vorm van begeleiding die zich richt op het aanleren van vaardigheden, het verbeteren van zelfstandigheid en het vergroten van het zelfvertrouwen en de motivatie. De activiteiten tijdens de dagbesteding worden afgestemd op de interesses en behoeften van de hulpvrager, en kunnen variëren van sport en spel tot creatieve activiteiten allemaal in het kader van specialistische jeugdhulp.

 

Hele netwerk betrokken

Bij individuele dagbesteding betrekken we het hele netwerk van de hulpvrager. Dit betekent dat we nauw samenwerken met ouders, verzorgers, school en eventuele andere betrokken professionals. We geloven dat de betrokkenheid van het hele netwerk bijdraagt aan het succes van het proces doordat alle aspecten van het leven van de hulpvrager worden meegenomen in de behandeling.

hulpverlening voor volwassenen (wmo) youth turn

Positieve houding

Bij Youth Turn geloven we in de kracht van een positieve houding. We benaderen elke situatie met optimisme en moedigen de jongere aan om hetzelfde te doen. We vieren successen en zien misstappen als leermomenten. Onze hulpverleners zijn er om de jongere te ondersteunen, te motiveren en te inspireren. We geloven dat deze positieve houding bijdraagt aan de groei en het zelfvertrouwen van de jongere. Onze hulpverleners zijn getraind om een positieve omgeving te creëren waarin de jongere zich gesteund en gewaardeerd voelt. Dit helpt de hulpvrager om positieve veranderingen in zijn of haar leven te omarmen en te werken aan het bereiken van doelen.

Youth turn coaching op school

Toegespitst op hulpvrager

De individuele dagbesteding wordt altijd toegespitst op de hulpvrager. Elke jongere die bij ons komt heeft een andere persoonlijkheid en zijn eigen, unieke uitdagingen. De optimale methode voor begeleiding is dan ook per jongere verschillend. Daarom nemen we de tijd om een nieuwe hulpvrager goed te leren kennen. Zo kunnen we goed inzicht krijgen in hun specifieke behoeften, doelen en uitdagingen.

We werken nauw samen met de hulpvrager en zijn netwerk om een persoonlijk begeleidingsplan op te stellen. Het plan legt de basis voor de begeleiding en biedt een duidelijk pad naar de doelen die we samen hebben vastgesteld.

 

(Sub)cultuursensitief werken

Bij Youth Turn hechten we veel waarde aan cultuursensitief werken. We kennen de diversiteit van de jongeren die we begeleiden en begrijpen dat hun (sub)culturele achtergrond een belangrijke rol speelt in hun leven en ervaringen. Daarom nemen we altijd de culturele context van een jongere in overweging in onze begeleiding. Door onze kennis van de straatcultuur weten we tot een groep jongeren door te dringen die als moeilijk te bereiken wordt gezien.

youth turn: begeleiding voor jeugd en wmo-begeleiding volwassenen

Contact

Heeft u interesse in individuele dagbesteding of jeugdzorg in Leiden en de Randstad, of wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op. We leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Contact

Kunnen wij je helpen?

Onze coaching gaat een stapje verder en betrekt het hele gezin!

Contact opnemen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

Aanmelden