Hoe werkt coaching op school?

Sommige jongeren hebben extra ondersteuning nodig om mee te kunnen doen op school. Coaching op school kan deze leerlingen de extra hulp geven die ze nodig hebben. Het gaat hierbij niet zo zeer om academische begeleiding, maar juist om ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak en bij de ontwikkeling van vaardigheden die essentieel zijn voor een zo volwaardig mogelijke ervaring op school.

coaching op school

Het doel van coaching op school

Coaching op school is gericht op het ondersteunen van leerlingen bij uitdagingen op school. Het kan gaan om uiteenlopende uitdagingen zoals leerproblemen, sociale interactie, gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden.

De begeleiding kan variëren van individuele ondersteuning tot groepsactiviteiten, afhankelijk van de behoeften van de leerling. Het doel is om leerlingen de handvatten en vaardigheden te bieden die nodig zijn om hun volledige potentieel binnen de schoolomgeving te bereiken.

Individuele aanpak met persoonlijke aandacht

Bij coaching is het belangrijk dat de aanpak wordt aangepast aan de de individuele uitdagingen en behoeften van de leerling. Alleen met coaching op maat kan de situatie van de leerling optimaal worden verbeterd. Door individueel met de leerling te werken kan de coach zich richten op specifieke uitdagingen en strategieën ontwikkelen die aansluiten bij de unieke behoeften van elke leerling. De persoonlijke aandacht stelt de leerling in staat om op zijn eigen manier te leren en groeien.

Samenwerking met de school

Een belangrijk aspect van coaching op school is de samenwerking met het schoolpersoneel. Door nauw samen te werken met leraren, mentoren en ondersteunend personeel kan de coaching beter afgestemd worden op de specifieke leeromgeving en behoeften van de leerling. Deze samenwerking helpt bij het identificeren en oplossen van problemen. Bovendien is het de eerste stap richting het opbouwen van een ondersteunend netwerk rondom de leerling.

Empowerment bij coaching op school

Bij coaching is empowerment een centraal thema. Coaches richten zich op het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden van de leerling. Door een positieve houding en benadering te hanteren helpt de coach de leerling zelfverzekerdheid op te bouwen. Deze methode draagt bij aan het ontwikkelen van een positieve instelling ten opzichte van leren en school.

Het coachingproces

Het proces  begint meestal met een intakegesprek om de specifieke behoeften en uitdagingen van de leerling te identificeren. Dit wordt gevolgd door een ‘klikgesprek’ om een goede match tussen de leerling en de coach te verzekeren. Als een goede match gevonden is kan de coaching van start gaan.

Coaching op school door Youth Turn

Coaching op school is een waardevolle bron van ondersteuning voor leerlingen die met verschillende uitdagingen kampen. Youth Turn heeft veel ervaring met coaching op school en heeft al veel leerlingen geholpen aan een betere ervaring op school. Met gepersonaliseerde aandacht, samenwerking met schoolpersoneel, en een focus op empowerment en positieve groei, helpen we leerlingen om hun potentieel te bereiken en zich voor te bereiden op succes zowel binnen als buiten de schoolomgeving.

Meer over coaching op school door Youth Turn

Kunnen wij je helpen?

Onze coaching gaat een stapje verder en betrekt het hele gezin!

Contact opnemen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

Aanmelden