Over Youth Turn

Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit jonge gedreven zorgprofessionals met jarenlange kennis en ervaring binnen het jongerenwerk en de specialistische jeugdhulpverlening. Met Youth Turn vormen we de schakel tussen de jonge hulpvrager en de professionals in ons bestand. We begeleiden het hele hulptraject en kunnen ook de administratieve afhandeling voor onze rekening nemen.

In onze aanpak draait het allemaal om wederzijds respect, begrip en de juiste klik met elkaar. Onze begeleiding is daarom altijd maatwerk.

Voor wie?

Youth Turn is gericht op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 26 jaar, wonend in de regio Zuid-Holland en Midden Holland. Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot passende zorg en/of begeleiding door de weg daarnaartoe voor jongeren en hun ouders of verzorgers te vereenvoudigen.

Missie en visie

De jeugd is onze toekomst. We willen graag dat jongeren vertrouwd, gezond, veilig en vol plezier kunnen opgroeien in de wereld van nu en morgen. Soms is daar wat extra begeleiding bij nodig en in deze situaties biedt Youth Turn gespecialiseerde jeugdhulp aan.

Youth Turn neemt daarbij de positie in als schakel tussen de hulpvragende jongere en de professionele begeleiders en behandelaars binnen de ambulante jeugdzorg. Dat doen we op een onafhankelijke, vertrouwde wijze en zoeken altijd de best passende hulp voor de persoon en zijn of haar gezin. Voor de situatie nu, maar ook voor de langere termijn.

Ons uitgangspunt is om hulpvragers zo dicht mogelijk bij hun eigen thuissituatie en leefomgeving ondersteuning te bieden. Daarnaast vinden we het belangrijk jeugdparticipatie te stimuleren. Dat doen we door zelfinzicht en zelfmanagement bij de jongere te bevorderen via advies en begeleiding.

Inzet deskundige begeleiding

Meestal is alleen de hulp van Youth Turn voldoende, maar indien nodig schakelen we een deskundige in. Hierbij kunt u denken aan een psychiater, psycholoog of een andere deskundige. Iedere situatie vraagt om een andere bejegening en inhoudelijke benadering, daarom zoeken we per situatie een goede match. Is er bij de kennismaking een klik tussen de geselecteerde coach en de jongere, dan kan het traject worden ingezet.

Youth Turn onderscheidt zichzelf doordat Youth Turn gebruik maakt van ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen gebruiken het referentiekader van de jongeren om vanuit dat perspectief in combinatie met pedagogische methodieken de jongeren de juiste hulp/begeleiding te bieden.

Voortgang en evaluatie

De coach werkt stapsgewijs met de hulpvrager en het gezin naar de realisatie van de gestelde doelen. Dat wordt tussentijds een aantal malen geëvalueerd. Niet alleen om te kijken of we nog op het juiste spoor zitten, maar ook om ruimte te geven aan mogelijke verbeteringen of veranderingen. Youth-turn vervult daarin de monitorende rol. Er wordt in overleg met de hulpvrager altijd gekeken of er nog potentie is voor andere doelen en ook aanpassingen in het tijdspad zijn mogelijk. Voorop staat dat de hulpvrager zich prettig blijft voelen gedurende het hulptraject.

Wij richten alle trajecten zó in, dat de jongere zich er prettig bij voelt.