Praktische zaken

Waar kan je terecht?

Youth Turn valt onder de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). We werken samen met gemeenten en lokale instanties binnen de jeugdhulpverlening.

Voor begeleiding via Youth Turn zijn twee financieringsmogelijkheden:

  • De aanvraag betreft een particuliere behandeling. Hierbij worden de kosten niet vergoed.
  • De begeleiding of hulp kan via een persoonsgebonden budget (PGB) worden ingezet, via aanvraag bij de gemeente.

Een PGB aanvragen

Valt de hulp binnen de PGB, dan bepaalt u zelf bij wie de begeleiding wordt afgenomen, hoe dat er uitziet en maakt zelf afspraken met zorg- of hulpverleners. Dat betekent wel dat u ook verantwoordelijk bent voor de administratie en verantwoording naar de budgetverstrekker. Om dat te vergemakkelijken kunnen wij de aanvraag van een PGB begeleiden of zelfs compleet regelen. Dat doen we volgens de volgende werkwijze:

Stap 1

Via een intake lichten wij de werking en mogelijkheden binnen het PGB toe. Samen kijken we hoe het hulptraject vormgegeven gaat worden, of het binnen de voorwaarden van het PGB valt en welke instanties of professionals we bij die hulp willen betrekken.

Stap 2

De aanvraag voor het PGB dienen we samen met u in. We helpen als er tussentijds vragen zijn of extra toelichting moet worden ingestuurd. De status van de aanvraag houden we nauwlettend in de gaten.

Stap 3

Is de aanvraag akkoord? Dan stellen we meteen het traject in werking. Verder zorgen we, indien gewenst, voor de administratieve en inhoudelijke verantwoording naar de PGB-verstrekker.

Bij ons ben jij aan zet