Coaching op school bij gepest worden

Gepest worden kan een enorme impact hebben op een kind en erg ingrijpend zijn. Bovendien is het vaak lastig zijn de oorzaken van het pestgedrag te achterhalen én te zorgen dat het pesten zoekt. Hoewel het zeker nodig is de kinderen die pesten aan te pakken, is het ook belangrijk het kind dat gepest wordt uit te rusten met de juiste handvatten om dit pesten aan te pakken. Als het kind andere sociale uitdagingen heeft, of moeite heeft deze handvatten te gebruiken, kan coaching op school door Youth Turn uitkomst bieden. Bent u benieuwd wat Youth Turn voor u kan betekenen met coaching op school bij gepest worden? Neem dan vrijblijvend contact op, we bespreken graag de mogelijkheden.

Neem contact op

Coaching op school bij gepest worden

Coaching op school

Met coaching op school wordt een leerling tijdens zijn of haar schooltijd ondersteund, zowel binnen als buiten de klas. Youth Turn neemt de tijd om de persoonlijke uitdagingen van de hulpvrager te leren kennen en gaat, samen met het kind, aan de slag om manieren te vinden met deze uitdagingen om te gaan. Juist bij gepest worden werkt deze methode goed: in plaats van dat de hulpvrager hulp van buitenaf nodig heeft bij pestgedrag, leert hij of zij zelf manieren om met pestkoppen om te gaan en het gepest te doen stoppen.

Zo werkt coaching op school

Diepgaand inzicht in de oorzaken van pesten

Pesten heeft uiteenlopende oorzaken die zowel persoonlijke, sociale als omgevingsfactoren omvatten. Onze coaches zijn gespecialiseerd in het identificeren en aanpakken van deze oorzaken. Samen met de hulpvrager en zijn directe omgeving onderzoeken ze welke oorzaken er zijn én hoe die opgelost kunnen worden. Het kan onder andere gaan om de volgende factoren:

  • Gebrek aan zelfvertrouwen bij de leerling
  • Sociale en communicatieve vaardigheidstekorten
  • Groepsdynamiek en rolverdeling binnen de klas
  • Thuis- en gezinssituaties
  • Schoolklimaat en de afwezigheid van rolmodellen

Unieke aanpak

In onze benadering van persoonlijke coaching staat de unieke ervaring van elke leerling centraal. We erkennen dat elke leerling zijn of haar eigen verhaal en uitdagingen heeft. Daarom richten we ons in onze coachingssessies op het versterken van het zelfvertrouwen van de leerling, het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden, het herkennen en respecteren van persoonlijke grenzen, en het opbouwen van een positief zelfbeeld.

Interventie en preventie

De sleutel tot het aanpakken van pesten ligt niet alleen bij individuele interventie, maar ook bij het creëren van een positieve en inclusieve schoolcultuur. Onze samenwerking met scholen richt zich daarom op zowel de interventie bij bestaand pestgedrag als de preventie van toekomstig pesten. We leggen de situatie uit aan docenten en schoolpersoneel, en helpen ze met het herkennen van en juist reageren op pestgedrag. Dit helpt bij het creëren van een ondersteunende en inclusieve omgeving waarin alle leerlingen zich veilig voelen.

 

Betrekken van het gezin

De impact van pesten beperkt zich niet tot de schooluren; het heeft invloed op alle aspecten van het leven van een leerling, inclusief hun thuisomgeving. Daarom is het betrekken van de gezinnen in onze coaching essentieel. We werken samen met gezinnen om een ondersteunende en positieve thuisomgeving te bevorderen, wat bijdraagt aan het algehele welzijn en de veerkracht van de hulpvrager.

 

Langdurige verandering

Ons doel bij Youth Turn is niet alleen het bieden van directe ondersteuning bij pestproblemen, maar ook het stimuleren van langdurige verandering in zowel de individuele leerlingen als de schoolcultuur. Door ons te richten op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en het verbeteren van de schoolomgeving, streven we naar een blijvende positieve impact die verder gaat dan de periode waarin Youth Turn wordt ingeschakeld.

 

Youth Turn: jeugdzorg in Leiden

Youth Turn is uw partner voor jeugdzorg in Leiden, ook voor coaching op school bij gepest worden. Met onze unieke, subcultuursensitieve aanpak, brede aanbod zorgverleners en onze kennis en expertise hebben we al veel jongeren geholpen.

Kunnen wij je helpen?

Onze coaching gaat een stapje verder en betrekt het hele gezin!

Contact opnemen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

Aanmelden